Dạy Chơi Cờ Vua

Tìm hiểu về cách giành chiến thắng khi có ưu thế về lực lượng

bao bao

bao

Tìm hiểu về cách giành chiến thắng khi có ưu thế về lực lượng.

Trong cờ vua, mỗi quân có một sức mạnh. Tuy nhiên để đo lường sức mạnh của các quân cờ, người ta sử dụng phương pháp tính điểm cho quân cờ

Quân có điểm càng cao thì càng mạnh

Tham khảo: cờ vua Đà Nẵng

  1. Giá trị của các quân:

Khi học chơi Cờ Vua, cần lưu ý đến giá trị của các quân trong đổi quân

Quân tốt: Có giá trị là 1 điểm

Quân Mã: Có giá trị là 3 điểm

Quân Tương: Có giá trị là 3 điểm

Quân Xe: Có giá trị là 5 điểm

Quân Hậu: Có giá trị là 9 điểm

Quân Vua: Có giá trị là vô giá vì mất vua là thua cờ

  1. Đổi quân có lợi:

–    Trong một ván cờ, sẽ xuất hiện các nước đi đổi quân, học sinh cần chú ý đổi quân ít điểm của mình lấy quân nhiều điểm của dổi phương, đây là cách đổi quân có lợi nhất

–    Ngược lại, cần tránh đổi quân nhiều điểm của mình lấy quân ít điểm của đối phương vì như vậy sẽ lỗ

Cần chú ý nguyên tắc:

–    Vua> Hậu> Xe> Tượng (hoặc Mã) > Tốt

–    Tượng = Mã

  1. Làm gì khi có ưu thế về lực lượng:

–    Trong cờ Vua, một đội quân lớn hơn (có giá trị lớn hơn), thường giành chiến thắng

–    Giả sử rằng quân đội của bạn có 100 người lính đánh lại quân đối phương có 99 người lính. Ta sẽ thấy không có sự chênh lệch nhiều

–    Nhưng nếu mỗi bên có 98 người lính bị loại khỏi trận đấu, lúc này quân đội bạn còn 2 người, quân đối phương còn 1 người

Xem thêm: www.thanhdatcovua.com

–    Hai đánh 1 chẳng chột cũng què, bạn sẽ dễ dàng giành chiến thắng

Như vậy, khi chơi cờ, nếu bạn có ưu thế về lực lượng (hơn điểm), hãy thực hiện đổi quân về cờ tàn, bạn sẽ giành chiến thắng dễ dàng.

Leave a Comment